Blog, Concursos, Disseny gràfic / Diseño gráfico, Opinió / Opinión

Un concurs digne / Un concurso digno

[cat]
Des de l’ADG-FAD critiquem els concursos de disseny on no es valora la professió, com ja haureu pogut llegir en alguns posts anteriors, però també aplaudim els que sí que estan ben muntats. I aquest que us comento n’és un bon exemple. Es tractat del concurs que va convocar el CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) per generar la seva pròpia imatge. El CoNCA (www.conca.cat) és un ens de dret públic encarregat de desenvolupar el sistema de la cultura i de les arts a Catalunya, fomentant i organitzant la política de suport, promoció i expansió de l’art i la cultura, independentment del govern de torn. El concurs es va desenvolupar de la següent manera. Primer de tot es van convocar sis dissenyadors gràfics de similar trajectòria, dins l’àmbit professional català, per poder participar en igualtat de condicions. Aquests van ser la Laia Clos (Mot Studio), la Carina Garrido (Fecunda), la Sònia Rodriguez (Oxigen), en David Torrents (Torrents), en Quim Serra (Serracatafau), i l’Àlex Gifreu i en Pere Àlvaro (Bisdixit), tots ells estudis socis de l’ADG-FAD. Als participants se’ls va passar el briefing on s’indicaven clarament les necessitats del logotip, i quines característiques formals requeria. Els participants van rebre una remuneració, digna, per la proposta presentada. Un cop rebut l’encàrrec tenien una via de contacte per obtenir més informació i possibles aclariments. El jurat format pels membres del CoNCA, un responsable de la Direcció General de Difusió Corporativa, un altre del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i un professional del disseny gràfic membre de l’ADG-FAD, van poder valorar la qualitat de les propostes presentades i van escollir  com a guanyadora la proposta de la dissenyadora Laia Clos (www.motstudio.com), que va percebre una quantitat econòmica superior per poder desenvolupar i elaborar tota la identitat corporativa del CoNCA. El jurat va triar aquesta proposta per la seva austeritat i contundència gràfica, un traç net i clar, i a nivell simbòlic, els espais en blanc representen els buits que el Consell haurà d’omplir.

Veieu com no es tant difícil convocar un concurs com déu mana?


[es]

Desde ADG-FAD criticamos los concursos de diseño donde no se valora la profesión, como ya habréis podido leer en algunos posts anteriores, pero también aplaudimos los que sí están bien montados. Y este que os comento es un buen ejemplo. Se tratado del concurso que convocó el CoNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Generalitat de Catalunya) para generar su propia imagen. El CoNCA (www.conca.cat) es un ente de derecho público encargado de desarrollar el sistema de la cultura y las artes en Cataluña, fomentando y organizando la política de apoyo, promoción y expansión del arte y la cultura, independientemente del gobierno de turno. El concurso se desarrolló de la siguiente manera. En primer lugar se convocaron seis diseñadores gráficos de similar trayectoria, dentro del ámbito profesional catalán, para poder participar en igualdad de condiciones. Estos fueron Laia Clos (Mot Studio), Carina Garrido (Fecunda), Sonia Rodriguez (Oxigen), David Torrents (Torrents), Quim Serra (Serracatafau), y Àlex Gifreu y Pere Álvaro (Bisdixit), todos ellos estudios socios de ADG-FAD. A los participantes se les pasó el briefing donde se indicaban claramente las necesidades del logotipo, y qué características formales requería. Los participantes recibieron una remuneración, digna, por la propuesta presentada. Una vez recibido el encargo tenían una vía de contacto para obtener más información y posibles aclaraciones. El jurado formado por los miembros del CoNCA, un responsable de la Dirección General de Difusión Corporativa, otro del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación y un profesional del diseño gráfico miembro de ADG-FAD, pudieron valorar la calidad de las propuestas presentadas y eligieron como ganadora la propuesta de la diseñadora Laia Clos (www.motstudio.com), que percibió una cantidad económica superior para poder desarrollar y elaborar toda la identidad corporativa del CoNCA. El jurado eligió esta propuesta por su austeridad y contundencia gráfica, un trazo limpio y claro, y a nivel simbólico, los espacios en blanco representan los vacíos que el Consejo deberá llenar.

¿Veis como no es tan difícil convocar a un concurso como dios manda?

13-01-10

1 Comment

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields