ADG FAD, Chill Laus, Crònica / Crónica, Disseny gràfic / Diseño gráfico, Packaging, Xerrada / Charla

Chill Laus Xavier Bas Disseny

La Laia Oliver, en Xavier Bas i l'Aida Carretero

La Laia Oliver, en Xavier Bas i l'Aida Carretero

[cat]
Aquest dimarts passat hi va haver Chill Laus a Barcelona. Com ja vaig anunciar els convidats eren l’equip de Xavier Bas Disseny. A en Xavier l’acompanyaven la Laia Oliver i l’Aida Carretero. Primer va començar explicant que a l’estudi normalment treballen per empreses petites, que necessiten solucions en processos d’innovació, ja sigui el llançament d’un nou producte o obrir-se a nous mercats. Ajuden a donar vida a les marques, per mitja de la identitat visual de les empreses o publicitant-les a traves de les etiquetes o bé dels catàlegs. A Espanya hi ha més de 5.000 marques relacionades amb el món del vi, tant de grans empreses com de petits cellers. Realment el món del vi és molt extens. Cal tenir en compte que a l’hora de vendre un vi és pot enfatitzar el tipus de vi, la Denominació d’Origen, les varietats de raïm, la zona, el volum de producció, el preu, el canal de venda…
Després d’aquesta introducció ens va començar a explicar diferents treballs. El vi “Castell del Remei”, va ser la seva primera etiqueta. No hi havia briefing, així que va pensar que faria bonic inspirar-se en la coberta d’un llibre de fa un parell de segles, com el celler, molt clàssic. Per el “Vilosell”, va intentar fer quelcom que no s’assemblés a res del que ja hi havia en el món del vi. Aquesta va suposar un punt d’inflexió per l’estudi. Un altre cas que ens va mostrar és el de “L’ermita”, un dels vins més més cars del nostre país. En aquest cas el disseny era del viticultor, l’Álvaro Palacios, i ells van fer-ne el redisseny, dedicant-hi un any. En aquest cas l’etiqueta fa referència a un indret, unes vinyes molt concretes i velles d’on surt el vi. A partir d’aquí els hi van encarregar el “Camins del Priorat”, el més econòmic de la gamma. Quan poden intenten treballar amb diferents col·laboradors, per aquest van contar amb la mestria cal·ligràfica d’en Ricardo Rousselot. Evidentment van mostrar-nos moltes més etiquetes i com i perquè les van fer així. Però crec que les preguntes que es van plantejar, que és l’intenció dels Chill Laus, van enriquir la trobada.
Va sorgir el tema del disseny de l’ampolla. Ells encara no n’han fet cap, però dels diferents tipus d’ampolles que hi ha al mercat, no és el mateix escollir-ne una o altre. Actualment aquesta decisió pot modificar i millorar el valor del vi i en determini l’èxit. Antigament un disseny o altre d’ampolla sí que tenia una funció tècnica, tal com va apuntar un expert en vins, que no es va voler perdre el Chill Laus. Un altre tema que va sorgir és el de tota la informació legal que ha d’aparèixer en l’etiquetatge, de si hi ha una normativa i si s’hi pot intervenir. Ells explicaven que depenent del mercat on vagi dirigit, Europa, Estats Units, Canada… tenen la seva normativa i s’ha de buscar la manera que les etiquetes ho compleixin. Relacionat amb aquest punt, també es va preguntar sobre com es dissenya, tenint en compte que l’etiqueta és plana i després s’aplicarà a un volum, és per això que ells sempre treballen amb maquetes tridimensionals, i si cal encarregant transferibles per simular tintes especials, que per sort encara hi ha llocs que te’n fan. Com a consell, en Xavier va comentar que segurament l’èxit en l’etiquetatge de vins son els acabats, i és evidents que ho ha de produir un impressor que li apassioni la seva feina i treballi amb cura.
Partint d’aquí ens van explicar i mostrar un altre treball que tot just a sortit al carrer. Es tracta d’“Imaginative Colours”, un mostrari d’etiquetes adhesives genèriques per a diferents productes gurmet, incloent-hi vins, de l’empresa Manter de Fedrigoni Group. L’encàrrec era mostrar les possibilitats que ofereixen els papers especials. L’interessant era veure l’aplicació de diferents tècniques d’impressió combinades: serigrafia, stamping, cop sec…
Aquest va ser un dels Chill Laus amb més èxit de public, més de 100 persones i bastant participatiu, fins i tot va venir gent de La Rioja. La durada va ser de dues estrelles i uns gotets de vi boníssim, per acompanyar el tema.

El público asistente al Chill Laus

El público asistente al Chill Laus

[es]
Este martes pasado hubo Chill Laus en Barcelona. Como ya anuncié los invitados eran del equipo de Xavier Bas Disseny. A Xavier le acompañaban Laia Oliver y Aida Carretero. Primero comenzó explicando que el estudio normalmente trabajan para empresas pequeñas, que necesitan soluciones en procesos de innovación, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto o abrirse a nuevos mercados. Ayudan a dar vida a las marcas, por medio de la identidad visual de las empresas o publicitándolas través de las etiquetas o los catálogos. En España hay más de 5.000 marcas relacionadas con el mundo del vino, tanto de grandes empresas como de pequeñas bodegas. Realmente el mundo del vino es muy extenso. Hay que tener en cuenta que a la hora de vender un vino se puede enfatizar el tipo de vino, la Denominación de Origen, las variedades de uva, la zona, el volumen de producción, el precio, el canal de venta…
Después de esta introducción nos empezó a explicar diferentes trabajos. El vino “Castell del Remei”, fue su primera etiqueta. No había briefing, así que pensó que quedaría bonito inspirarse en la cubierta de un libro de hace un par de siglos, como la bodega, muy clásico. Para el “Vilosell”, intentó hacer algo que no se pareciera a nada de lo que ya había en el mundo del vino. Ésta supuso un punto de inflexión para el estudio. Otro caso que nos mostró es el de “L’ermita”, uno de los vinos más más caros de nuestro país. En este caso el diseño era del viticultor, Álvaro Palacios, y ellos hicieron su rediseño, dedicando un año. En este caso la etiqueta hace referencia a un lugar, unas viñas muy concretas y viejas de donde sale el vino. A partir de aquí les encargaron el “Camins del Priorat”, el más económico de la gama. Cuando pueden intentan trabajar con diferentes colaboradores, para éste contaron con la maestría caligráfica de Ricardo Rousselot. Evidentemente se mostrarnos muchas más etiquetas y cómo y por qué las hicieron así. Pero creo que las preguntas que se plantearon, que es la intención de los Chill Laus, enriquecieron el encuentro.
Surgió el tema del diseño de la botella. Ellos todavía no han hecho ninguna, pero de los diferentes tipos de botellas que hay en el mercado, no es lo mismo elegir una u otro. Actualmente esta decisión puede modificar y mejorar el valor del vino y determinar el éxito. Antiguamente un diseño u otro de botella sí tenía una función técnica, tal como apuntó un experto en vinos, que no se quiso perder el Chill Laus. Otro tema que surgió es el de toda la información legal que debe aparecer en el etiquetado, de si hay una normativa y si se puede intervenir. Ellos explicaban que dependiendo del mercado donde vaya dirigido, Europa, Estados Unidos, Canada… tienen su normativa y hay que buscar la manera que las etiquetas lo cumplan. Relacionado con este punto, también se preguntó sobre cómo se diseña, teniendo en cuenta que la etiqueta es plana y después se aplicará a un volumen, es por eso que ellos siempre trabajan con maquetas tridimensionales, y si es necesario encargando transferibles para simular tintas especiales, que por suerte todavía hay lugares que te los hacen. Como consejo, Xavier comentó que seguramente el éxito en el etiquetado de vinos son los acabados, y es evidentes que lo ha de producir un impresor que le apasione su trabajo y trabaje con cuidado.
Partiendo de aquí nos explicaron y mostraron otro trabajo que acaba de salir a la calle. Se trata de “Imaginative Colours”, un muestrario de etiquetas adhesivas genéricas para diferentes productos gourmet, incluyendo vinos, de la empresa Manter de Fedrigoni Group. El encargo era mostrar las posibilidades que ofrecen los papeles especiales. Lo interesante era ver la aplicación de diferentes técnicas de impresión combinadas: serigrafía, stamping, golpe seco…
Este fue uno de los Chill Laus con más éxito de público, más de 100 personas y bastante participativo, incluso vino gente de la Rioja. La duración fue de dos estrellas y unos vasitos de vino buenísimo, para acompañar el tema.

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields