ADC*E, Conferència / Conferencia, Crònica / Crónica, Disseny gràfic / Diseño gráfico, Publicitat / Publicidad

ADC*E Conference 2011

L'Amir Kassaei durant la conferència de l'ADC*E

[cat] També dins del FADfest, es van celebrar els Premis del Club de Directors d’Art Europeus, l’ADC*E, el resultat dels quals els he explicat a l’anterior post. Abans de les dues jornades de dura deliberació, es van fer unes conferències que, com cada any, organitzen per al jurat i per a tot els creatius que estiguem interessats, aquest any es van fer a l’Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. El primer en parlar va ser l’Amir Kassaei, director creatiu de DDB Worldwide, que a més era el president del jurat. La seva xerrada anava de les noves formes de comunicació en aquest nou món. Principalment comentava que cal tenir ben clar que és la infraestructura, i com fer que sigui un medi de comunicació. Les xarxes socials no deixen de ser una infraestructura, no és un medi en sí. Per tant el fet de posar un plana a Facebook o un compte a Twitter no és una bona o mala opció. El que és important és pensar en el què comunicar en aquestes plataformes. S’ha de convertir la infraestructura en medi. Cal buscar la informació rellevant, allò que diferencia de la resta i trobar com comunicar-ho amb idees innovadores. Un exemple va ser una botiga de musica on-line que va posar uns dispositius a les etiquetes de roba, de manera que el client al anar al emprovador li sonava música de l’estil adient a la roba. La finalitat d’una agència és resoldre el problema del client de la forma més intel·ligent possible. Potser no cal produir coses noves, cal veure que li manca i solucionar-ho. Fer que el punt fort sigui rellevant i pensar quin serà el millor medi per comunicar-ho al seu public objectiu. Intentar veure al client com un amic i facilitar-li les coses. Donar-li el que realment necesita. El cas d’Apple, que no té presencia oficial en cap xarxa social, és la companyia que més informació genera, ja que tota la publicitat els la fan els consumidors satisfets, perquè Apple els dona el que la gent vol… o això ens pensem!

El següent ponent va ser en Christian Zander, The Emperor of Antartica. Fent una analogia amb el món de la restauració, ja que el seu pare era xef, ens va explicar com és la seva manera de treballar i com van ser els seus principis. Cal conèixer bé els proveïdors, d’on venen i com es manipulen. A l’hora de combinar elements ha de ser harmoniós, com un ballet, increïble quan funciona i un desastre quan no. Tot el que en forma part ha de tenir un perquè, una raó de ser-hi. Per a ell el disseny, com la cuina, ha de ser honest, el disseny no és un accident. Va començar molt jove en una agencia de publicitat, als tres mesos va anar a una empresa on-line, a l’inici de l’era d’internet. Per causes personals es va desfasar una mica. Quan es va centrar va veure que volia ser honest, ja no podia treballar en publicitat. Per això va començar a fer disseny gràfic, d’una manera “més pura”. Els elements que incorpora als seus treballs, tenen un per què, encara que no siguin evidents de cara als demés. En el cas d’un flyer per al club Kill your Telly, va traduir els beats d’un tema de moda a línies verticals per fer el grafisme. Per al club Vega, com que arquitectònicament l’espai tenia molts mosaics, va generar diferents patrons a partir de l’edifici per fer la identitat corporativa del club. L’interessa molt la geometria, va començar a jugar amb les matemàtiques, per exemple amb els números de Fibonacci. Considera que certs texts gràfics, si són “difícils de llegir” fan que qui hi ha d’estar interessat s’hi esforci per arribar-hi, com amb la música. Per als flyers de les festes de CJ+WQ li agradava tapar part del text dificultant-ne la lectura…

El tercer ponent va ser en Russel Effio de Psycle, Primer va començar, potser d’una manera massa corporativa, parlant de les característiques de l’empresa, masses números i dades. Un cop presentada va venir la xitxa. A Psycle es dediquen a la producció digital, en el sentit més ampli de la paraula. Potser per això era necessària un densa introducció. Treballen directament per a les agències de publicitat, donant-lis el servei de producció, ja sigui animació, efectes especials, programació web, nous medis digitals… Com a exemples de tot el que poden arribar a fer, ens va ensenyar uns quants exemples de feines per a grans empreses. Per a Seat, com a patrocinador de la gira de la Shakira, van fer unes animacions espectaculars, integrades al web. Per a Royal Caribbean i l’agencia Smäll, van generar un joc per a Facebook de surf en piscina. Per a Hyundai van muntar la You Tube Simphony Orchestra 2011. On van reunir 111 músics de 33 països. Aquest havia estat l’esdeveniment més vist en estriming, fins l’enllaç d’en Guillem i na Caterina d’Anglaterra, que es va retransmetre pel You Tube Royal Channel, que també van gestionar ells. Potser aquesta xerrada anava més enfocada a creatius publicitaris, més que a directors d’art, ja que era un tastet del que es pot fer amb els nous mitjans, tal com plantejava l’Amir a la primera conferència. Val a dir que la sala no estava gaire plena, potser per ser final de curs i els publicistes van de bòlit, o perquè hi havien altres conferències de disseny a Barcelona o simplement perquè van començar amb horari europeu… massa d’hora. Si més no aquí teniu un petit resum de com va anar.

Christian Zander durante la conferencia del ADC*E

[es] También dentro del FADfest, se celebraron los Premios del Club de Directores de Arte Europeos, el ADC*E, cuyo resultado os lo he explicado en el anterior post. Antes de las dos jornadas de dura deliberación, se hicieron unas conferencias que, como cada año, organizan para el jurado y para todos los creativos que estemos interesados, este año se hicieron en el Auditorio de la Facultad de Comunicación Blanquerna. El primero en hablar fue Amir Kassaei, director creativo de DDB Worldwide, que además era el presidente del jurado. Su charla iba de las nuevas formas de comunicación en este nuevo mundo. Principalmente comentaba que hay que tener bien claro que es la infraestructura, y cómo hacer que sea un medio de comunicación. Las redes sociales no dejan de ser una infraestructura, no es un medio en sí. Por lo tanto el hecho de poner un página en Facebook o una cuenta en Twitter no es una buena o mala opción. Lo importante es pensar en lo que comunicó en estas plataformas. Debe convertirse la infraestructura en medio. Hay que buscar la información relevante, lo que diferencia del resto y encontrar como comunicarlo con ideas innovadoras. Un ejemplo fue una tienda de música on-line que puso unos dispositivos en las etiquetas de ropa, de forma que el cliente al ir al probador le sonaba música del estilo adecuado a la ropa. La finalidad de una agencia es resolver el problema del cliente de la forma más inteligente posible. Quizá no hay que producir cosas nuevas, hay que ver que le falta y solucionarlo. Hacer que el punto fuerte sea relevante y pensar cuál será el mejor medio para comunicarlo a su público objetivo. Intentar ver al cliente como un amigo y facilitarle las cosas. Darle lo que realmente necesita. El caso de Apple, que no tiene presencia oficial en ninguna red social, es la compañía que más información genera, ya que toda la publicidad se la hacen los consumidores satisfechos, porque Apple les da lo que la gente quiere… ¡o eso creemos!

El siguiente ponente fue Christian Zander, The Emperor of Antartica. Haciendo una analogía con el mundo de la restauración, ya que su padre era chef, nos explicó cómo es su manera de trabajar y cómo fueron sus principios. Hay que conocer bien los proveedores, de dónde vienen y cómo se manipulan. A la hora de combinar elementos debe ser armonioso, como un ballet, increíble cuando funciona y un desastre cuando no. Todo lo que forma parte debe tener un porqué, una razón de estar. Para él el diseño, como la cocina, debe ser honesto, el diseño no es un accidente. Comenzó muy joven en una agencia de publicidad, a los tres meses fue a una empresa on-line, al inicio de la era de internet. Por causas personales se desfasó un poco. Cuando se centró vio que quería ser honesto, ya no podía trabajar en publicidad. Por eso empezó a hacer diseño gráfico, de una manera “más pura”. Los elementos que incorpora a sus trabajos, tienen un por qué, aunque no sean evidentes de cara a los demás. En el caso de un flyer para el club Kill your Telly, tradujo los beats de un tema de moda en líneas verticales para hacer el grafismo. Para el club Vega, como arquitectónicamente el espacio tenía muchos mosaicos, generó diferentes patrones a partir del edificio para hacer la identidad corporativa del club. Le interesa mucho la geometría, comenzó a jugar con las matemáticas, por ejemplo con los números de Fibonacci. Considera que ciertos textos gráficos, si son “difíciles de leer” hacen que quien tiene que estar interesado se esfuerce por llegar, como con la música. Para los flyers de las fiestas de CJ+WQ le gustaba tapar parte del texto dificultando su lectura…

El tercer ponente fue Russel Effio de Psycle, Primero comenzó, quizás de una manera demasiado corporativa, hablando de las características de la empresa, demasiados números y datos. Una vez presentada vino la chicha. En Psycle se dedican a la producción digital, en el sentido más amplio de la palabra. Quizá por eso era necesaria una densa introducción. Trabajan directamente para las agencias de publicidad, dándoles el servicio de producción, ya sea animación, efectos especiales, programación web, nuevos medios digitales… Como ejemplos de todo lo que pueden llegar a hacer, nos enseñó unos cuantos ejemplos de trabajos para grandes empresas. Para Seat, como patrocinador de la gira de la Shakira, hicieron unas animaciones espectaculares, integradas en la web. Para Royal Caribbean y la agencia Smäll, generaron un juego para Facebook de surf en piscina. Para Hyundai montaron la You Tube Simphony Orchestra 2011. Donde reunieron 111 músicos de 33 países. Este había sido el evento más visto en estriming, hasta el enlace de Guillermo y Catalina de Inglaterra, que se retransmitió por You Tube Royal Channel, que también gestionaron ellos. Quizás esta charla iba más enfocada a creativos publicitarios, más que a directores de arte, ya que era un aperitivo de lo que se puede hacer con los nuevos medios, tal como planteaba Amir en la primera conferencia. Cabe decir que la sala no estaba muy llena, quizás por ser final de curso y los publicistas van de cabeza, o porque habían otras conferencias de diseño en Barcelona o simplemente porque comenzaron con horario europeo… demasiado pronto. Por lo menos aquí tenéis un pequeño resumen de como fue.

Russel Effio durante la conferencia del ADC*E

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields