ADG FAD, Audiovisual, Crònica / Crónica, Xerrada / Charla

15-L. Produccions Vs Canada

L'Adrià Rodríguez amb la Carlota Coloma i l'Adrià Lahuerta de 15-L. Produccions

[cat] Aquest passat divendres vam poder gaudir d’un gran Broad.cat Dual a l’Auditori del FAD. Com ja he dit a l’anterior post tot va començar amb la presentació del proper Broad.cat Internacional. Després, l’Adrià Rodríguez va començar amb l’entrevista a la Carlota Coloma i l’Adrià Lahuerta, els membres de 15-L. Produccions. Ells provenen del món del cinema, i van arribar al videoclip, una mica per atzar, ja que coneixien a la Maria Rodés, que els va encarregar el primer. Poc a poc els van anar encarregant més, fins al punt que en un any i mig ja n’han realitzat 11! Ells comenten que s’adapten al client, parlen amb ell sobre el tema del vídeo i intenten anar a algun concert per notar el feeling. Comenten que es pot experimentar en el món del videoclip, però cal tenir en compte que és un treball que es realitza per a algú concret i es depèn de les premisses dels músics. Per ara han treballat amb pressupostos molt minsos, tirant de col·laboracions, esperen en breu cobrar com déu mana. Arran de guanyar el Festival de Videoclips de l’Hospitalet de Llobregat se’ls va començar a prendre en serio. Per això ara els venen a buscar tant artistes com discogràfiques. Per ells un bon videoclip és aquell que et recordi les imatges al escoltar la música.

Després d’una pausa, en Luis Cerveró de CANADA i en Marc Prades de Venuspluton!com van estar xerrant de manera molt distesa sobre el món del videoclip, amb les intervencions del públic. Tot i que en un principi havia que centrar-se en el llenguatge del videoclip, van sorgir molts temes relacionats. El public volia que es parlés de “pasta”, de pressupostos, però ells intentaven evitar-ho ja que realment això no aporta res, ells fan els videoclips amb el pressupost que tenen, tirant de favors, de cara a altres feines. Però això que diuen que a menys pressupost, més creativitat, no. En el cas de CANADA ells posen tota la creativitat en cada un dels seus treballs. En Luis comenta que ell roda els videoclips en format cinema, ja que és el mitja que domina més i s’hi troba més a gust, a part que li dona una textura que les càmeres de vídeo, per molt bones que siguin, no aconsegueixen. El públic també va preguntar molt sobre el vídeo “Invisible Light” que van fer per als Scissor Sisters, al qual van accedir per un concurs d’idees al que els van convocar, segurament arrel de l’èxit que va tenir a internet el vídeo “Bombay” de El Guincho. Molts cops graven molt i després els sobra material, tot i tenir una idea clara del que volen fer, deixen que les coses passin de veritat davant la càmera, això sí, de producció tot està calculat. Per en Luis un bon videoclip és senzillament aquell que t’agradi, però cal ser honest, si es fa un videoclip és per promocionar l’artista. Quan els contacten per fer un videoclip, de les primeres premisses que els diuen és si el grup o cantant ha de sortir-hi. S’han trobat casos en que volien sortir, però a l’hora d’actuar es movien menys que un estaquirot. Consideren que la indústria del videoclip no existeix, ningú es guanya la vida només fent videoclips, I una de les coses que no entenen és l’exclusivitat on-line dels videoclips per temps limitat…

Val a dir que va ser el Broad.cat dual amb més assistència, unes 150 persones. Molta gent es va quedar sense plaça. El tema del videoclip interessa molt, potser per que és dels formats més creatius? No ho sé, però veient l’èxit de convocatòria jo tractaria més sovint aquest tema. Curiosament de videoclips s’en van passar molt pocs. Els 15-L. Produccions van passar un parell de fragment al inici i un parell més al final de la xerrada, en canvi els CANADA, tot i que en un principi s’en volien passar, al final va ser una xerrada força interessant, potser una mica dispersa, sense mostrar-ne cap. Interessant una xerrada sobre creació visual sense imatges. La durada deuria ser d’un parell o tres d’estrelles… llàstima que es van acabar de seguida.

Luís Cerveró y Marc Prades durante la charla del Broad.cat Dual #7

[es] Este pasado viernes pudimos disfrutar de un gran Broad.cat Dual en el Auditorio del FAD. Como ya he dicho en el anterior post todo comenzó on la entrevista a Carlota Coloma y Adrià Lahuerta, los miembros de 15-L. Produccions. Ellos provienen del mundo del cine, y llegaron al videoclip, un poco por azar, ya que conocían a María Rodés, que les encargó el primero. Poco a poco les fueron encargando más, hasta el punto que en un año y medio ¡ya han realizado 11! Ellos comentan que se adaptan al cliente, hablan con él sobre el tema del vídeo e intentan ir a algún concierto para notar el feeling. Comentan que se puede experimentar en el mundo del videoclip, pero hay que tener en cuenta que es un trabajo que se realiza para alguien concreto y se depende de las premisas de los músicos. Por ahora han trabajado con presupuestos muy escasos, tirando de colaboraciones, esperan en breve cobrar como dios manda. A raíz de ganar el Festival de Videoclips de L’Hospitalet de Llobregat se les empezó a tomar en serio. Por eso ahora los vienen a buscar tanto artistas como discográficas. Para ellos un buen videoclip es aquel que te recuerde las imágenes al escuchar la música.

Después de una pausa, Luis Cerveró de CANADA y Marc Prades de Venuspluton!com estuvieron charlando de forma muy distendida sobre el mundo del videoclip, con las intervenciones del público. Aunque en un principio había que centrarse en el lenguaje del videoclip, surgieron muchos temas relacionados. El público quería que se hablara de “pasta”, de presupuestos, pero ellos intentaban evitarlo ya que realmente no aporta nada, ellos hacen los videoclips con el presupuesto que tienen, tirando de favores, de cara a otros trabajos. Pero eso que dicen que a menos presupuesto, más creatividad, no. En el caso de CANADA ellos ponen toda la creatividad en cada uno de sus trabajos. Luis comenta que él rueda los videoclips en formato cine, ya que es el medio que domina más y se encuentra más a gusto, aparte de que le da una textura que las cámaras de vídeo, por muy buenas que sean, no consiguen . El público también preguntó mucho sobre el video “Invisible Light” que hicieron para los Scissor Sisters, al que accedieron por un concurso de ideas al que los convocaron, seguramente a raíz del éxito que tuvo en internet el vídeo “Bombay” de El Guincho. Muchas veces graban mucho y luego les sobra material, a pesar de tener una idea clara de lo que quieren hacer, dejan que las cosas pasen de verdad ante la cámara, eso sí, de producción todo está calculado. Para Luis un buen videoclip es sencillamente aquel que te guste, pero hay que ser honesto, si se hace un videoclip es para promocionar al artista. Cuando los contactan para hacer un videoclip, de las primeras premisas que les dicen es si el grupo o cantante tiene que salir en él. Se han encontrado casos en que querían salir, pero a la hora de actuar se movían menos que un pasmarote. Consideran que la industria del videoclip no existe, nadie se gana la vida sólo haciendo videoclips, Y una de las cosas que no entienden es la exclusividad online de los videoclips por tiempo limitado …

Cabe decir que fue el Broad.cat dual con más asistencia, unas 150 personas. Mucha gente se quedó sin plaza. El tema del videoclip interesa mucho, ¿quizá por que es de los formatos más creativos? No lo sé, pero viendo el éxito de convocatoria yo trataría más a menudo este tema. Curiosamente de videoclips se pasaron muy pocos. Los 15-L. Produccions pasaron un par de fragmento al inicio y un par más al final de la charla, en cambio los CANADA, aunque en un principio se que iban a pasar, al final fue una charla muy interesante, quizás un poco dispersa, sin mostrar ninguno. Interesante una charla sobre creación visual sin imágenes. La duración debió ser de un par o tres de estrellas… lástima que se acabaron enseguida.

Parte del público del Broad.cat Dual #7

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields