Formació / Formación, Il·lustració / Ilustración, Publicacions / Publicaciones

La Llotja & wikipedia

"Ricard Girald Miracle" per Luís Segovia[cat] Avui a la ràdio he escoltat una noticia que he trobat molt interessant.Com tots sabem, o hauríem de saber, a internet molt contingut està sota una llicència de Copy Right ©, però cada cop hi ha més contingut que està sota una llicència Ceative Commons (CC). A la Wikipedia, les imatges que il·lustren els articles han de ser obres lliures o de domini públic, per seguir mantenint l’esperit, i el contingut, lliures d’aquesta cada cop més immensa enciclopèdia online col·laborativa. Aquest condicionant fa que moltes de les entrades no es puguin il·lustrar, ja que no es disposa, per varis motius, d’una imatge lliure. Doncs la noticia ha estat que sis alumnes de l’Escola Superior d’Art i Disseny la Llotja han estat fent les pràctiques professionals a l’associació Amical Viquipèdia. L’associació juntament amb uns quants viquipedistes de la Viquipèdia en català van seleccionar uns quants dels articles que difícilment es podrien il·lustar si no és creant-les de nou i oferir-les lliurement per col·laborar a un bé públic informatiu i didàctic. Espero que la iniciativa WikiArS s’estengui arreu, tant per anar complementant l’enciclopèdia, com la bona carta de presentació que pot suposar per als alumnes. Més informació a www.llotja.cat.

"Gandalf" por Jessica León

[es] Hoy en la radio he escuchado una noticia que he encontrado muy interesante. Como todos sabemos, o deberíamos saber, en internet mucho contenido está bajo una licencia de Copy Right ©, pero cada vez hay más contenido que está bajo una licencia Ceative Commons (CC). En la Wikipedia, las imágenes que ilustran los artículos deben ser obras libres o de dominio público, para seguir manteniendo el espíritu, y el contenido, libres de esta cada vez más inmensa enciclopedia online colaborativa. Este condicionante hace que muchas de las entradas no se puedan ilustrar, ya que no se dispone, por varios motivos, de una imagen libre. Pues la noticia ha sido que seis alumnos de la Escuela Superior de Arte y Diseño Llotja han estado haciendo las prácticas profesionales en la asociación Amical Wikipedia. La asociación junto con unos cuantos wikipedistas de la Wikipedia en catalán seleccionaron algunos de los artículos que difícilmente se podrían ilustrar si no es creandolas de nuevo y ofrecerlas libremente para colaborar en un bien público informativo y didáctico. Espero que la iniciativa WikiArS se extienda por todas partes, tanto para ir complementando la enciclopedia, como por la buena carta de presentación que puede suponer para los alumnos. Más información en www.llotja.cat.

1 Comment

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields