Arquinset 2018

ho

La Setmana de l’arquitectura de l’ARQUIN-FAD és un esdeveniment anual que uneix territori i cultura arquitectòniques, un punt de trobada entre els professionals de l’arquitectura i l’interiorisme amb la societat.

Des de l’any 2007 l’ARQUIN-FAD organitza l’Arquinset, la setmana de l’arquitectura, un esdeveniment anual que uneix territori i cultura arquitectòniques amb l’objectiu principal de convertir-se en un punt de trobada entre els professionals de l’arquitectura i l’interiorisme amb la societat, així com de fomentar el debat i sensibilitzar sobre la cultura arquitectònica i d’altres disciplines de l’espai.

A l’actualitat l’Arquinset es concreta en una sèrie de xerrades i debats entorn una temàtica. Al llarg de tantes edicions hem reflexionat respecte a multitud de temes que relacionen l’arquitectura amb la societat. Hem tractat la situació actual de l’arquitectura, l’interiorisme i l’urbanisme sota el paradigma de “Habitatge, Ciutat i Societat”; hem parlat sobre les noves oportunitats d’intervenció en el teixit construït en l’edició “Repensar_reutilitza_renovar”; hem debatut sobre el llegat de la construcció especulativa i abandonada a Espanya amb “Paisatges contemporanis, llast i/o oportunitat” i creat una base de dades única de “cadàvers immobiliaris”; hem reflexionat sobre la professió d’arquitecte per crear una mirada “Fora de la capsa”, ser capaços de sortir de la disciplina i observar molts dels temes que ens interessen, però des del punt de vista d’altres disciplines, i un llarg etcètera; es va proposar una reflexió interdisciplinària sobre el llegat dels JJOO en tots el camps del disseny, de l’arquitectura, el model de ciutat i l’espai públic fins l’art al carrer, el disseny industrial i el disseny gràfic

ARQUINSET 2018

“Habitatge – Tendències i teories a les darreres edicions dels premis FAD”

El cicle de conferències d’ARQUINSET se centra enguany en dos temes que han marcat l’actualitat arquitectònica recent: els premis FAD i la qüestió de l’habitatge com a fil conductor per tractar un seguit de temes i problemes presents a les darreres edicions dels guardons. El 2018 marca el 60è aniversari dels premis, situant-los entre els de més llarga trajectòria a Europa, i, per celebrar-ho, des de la junta d’ARQUIN-FAD, volem posar de relleu la qualitat arquitectònica i el nivell teòric dels projectes premiats en les darreres edicions.

El segle XX va marcar de manera decidida la construcció de l’habitatge —privat, públic, individual o col·lectiu— com a principal agent pel que fa a creació de tipologies funcionals, sistemes estructurals i organitzacions urbanes. El cicle que proposem qüestiona alguns d’aquests paradigmes en el context del segle xxi, en el qual les tipologies queden desdibuixades per múltiples i sobreposats usos o per l’impacte tecnològic, i on l’eficiència energètica és un imperatiu que forma part de la nova materialitat i funcionalitat. Qüestions com ara la memòria es reflecteixen en les traces dels usos previs, però el seu valor, forma i materialitat són decidits mitjançant un diàleg entre l’arquitecte, l’usuari i el context. La materialitat és, sovint, sinònim de luxe; luxe que avui també té noves connotacions, des de tabú sociopolític fins a motor d’innovació. Finalment, la velocitat dels canvis i la mobilitat de la societat actual posen en dubte la identitat, la pertinença i la propietat, conceptes essencials per definir el caràcter permanent o transitori de l’espai vital.

El cicle Arquinset 2018 s’organitza en quatre sessions (setembre, octubre, novembre) en forma de conferències i debats amb diferents ponents que comparteixen la vinculació amb els premis FAD i el tema de l’habitatge. Són presentats per membres dels jurats i de la junta d’ARQUIN-FAD en el marc de la promoció dels premis i dels premiats.

Tots els actes tindran lloc al Centre de Documentació del Museu del Disseny i acabaran amb una conversa —i una copa— amb el públic i els ponents.