Recursos per autònoms i Pimes per superar la crisi del coronavirus

ho

Resum entenedor dels ajuts que les diferents administracions han posat a l’abast per aquests col·lectius.

Probablement, si estàs llegint aquest article, ets un dissenyador, un arquitecte, un artesà o un artista autònom. O bé tenir un estudi o taller o podries ser un petit empresari de les indústries creatives. Si és així, aquests dies de confinament estàs treballant, o intentant-ho, o t’has vist obligat a tancar. Si treballes, potser has perdut alguns clients que sí han hagut de cessar la seva activitat obligadament o que, com tu, tenen clients que han hagut de plegar i ja no poden pagar els teus serveis.

Si et trobes en aquesta circumstància, volem explicar aquí de forma entenedora alguns ajuts que les diferents administracions han posat al teu abast i que potser alleujaran la teva economia durant els pròxims mesos.

 

Moratòria en les quotes d’autònoms

El govern ha decretat una moratòria de les quotes de la Seguretat Social dels autònoms durant 6 mesos. No es podran acollir els autònoms que desenvolupin activitats afectades per l’estat d’alarma, ja que poden optar, si ho sol·liciten, a no pagar aquestes quotes per un mes prorrogable fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Ajornament dels deutes tributaris

Pots ajornar el pagament d’impostos durant 6 mesos, els 3 primers sense interessos.  A més s’ha ampliat el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a Pimes i autònms. Trobaràs tota la informació aquí.

 

Prestacions extraordinàries per l’aturada d’activitat

Tant el govern de l’Estat com el de la Generalitat de Catalunya i el d’algunes altres comunitats autònomes han posat en marxa la possibilitat de rebre prestacions extraordinàries pels autònoms que han hagut de parar de treballar de forma obligada o bé que han reduït la seva facturació un 75% respecte a la mitjana de facturació del semestre anterior. Això sí, tot s’ha d’acreditar i s’ha d’estar al dia del pagament de la quota d’autònoms.

En el cas de la prestació de l’Estat, l’import de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora, sempre que s’acrediti un període mínim de cotització. Si no s’acredita, la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització del règim d’autònoms.

En el cas de la prestació de la Generalitat, els ajuts poden arribar fins a 2.000 euros mensuals i s’ha d’acreditar una reducció dràstica i involuntària de la facturació respecte al mes de març de l’any passat. Això sí, disposen d’un total de 7,5 milions d’euros per aquesta mesura, raó per la qual prioritzaran els casos més urgents. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre amb la mateixa finalitat.

L’Ajuntament de Barcelona també ha posat en marxa les ajudes Auntono+ Barcelona, consistents en 300 euros addicionals per a tots aquells que rebin la prestació de l’Estat. Es poden sol·licitar a partir del 20 de maig.

 

Línies d’avals per garantir la liquiditat

El govern de l’Estat ha posat en marxa una línia d’avals per autònoms i Pimes que vol garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, del pagament de salaris, factures, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

Els avals tindran caràcter retroactiu a partir del 18 de març, data en què ha entrat en vigor el Reial Decret 8/2020. Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020 i s’hauran de tramitar a través de les entitats financeres amb les quals l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) hagi subscrit els corresponents acord de col·laboració. La línia d’avals cobreix el 80% dels nous préstecs o renovacions per a Pimes i autònoms i té una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de 5 anys.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances, així com altres governs de les diferents comunitats autònomes, també han destinat recursos per avalar les empreses i treballadors autònoms. Aquí trobareu altres exemples com el del Govern Basc, la Generalitat Valenciana, la Comunitat de Madrid o el Govern Balear.

 

ERTOS

Tant autònoms amb empleats com empreses dels sectors d’activitat inclosos en l’Annex del Reial Decret RD463/2020 poden optar a demanar Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. Les empreses i autònoms que el sol·licitin no hauran de pagar el 100% de quota de la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors, sempre i quan mantinguin el lloc de feina durant almenys 6 mesos. Els treballadors acomiadats temporalment tindran dret a rebre la prestació d’atur.

 

Moratòria del pagament del lloguer de locals de negoci

Si treballes des d’un local llogat per al teu negoci o desenvolupar la teva activitat professional, pots demanar una moratòria en el pagament del seu lloguer. La moratòria és diferent segons si el propietari del local és una empresa pública o un gran tenidor (propietari de més de 10 immobles, excloent garatges i trasters) o és un petit propietari.

La moratòria s’ha de demanar abans del 22 de maig de 2020 per escrit. La poden sol·licitar tan autònoms i Pimes amb activitat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma  o que hagin reduit la seva facturació mitja un 75%. Pots trobar informació més detallada al Capítol 1 del Reial Decret 15/2020.

 

Moratòria del pagament d’hipoteca

Si has reduït la teva facturació més d’un 40%, o bé la quota de la hipoteca més les despeses dels subministres bàsics són superiors o iguals al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la teva unitat familiar, o bé la càrrega hipotecària sobre la renda familiar se t’ha multiplicat per un mínim d’1,3, tens dret a demanar una moratòria del pagament de la teva hipoteca durant el confinament. Hi ha entitats financeres que ofereixen als seus clients allargar la moratòria durant uns mesos més. El millor és que consultis el teu banc. A més, hi ha límits a la moratòria, depenent dels ingressos de la unitat familiar.

 

Ajuts per a les iniciatives de digitalització

A través del programa Acelera pyme l’Estat ha posat en marxa una plataforma on informa dels ajuts a les Pimes i autònoms davant el COVID-19, des de la transformació digital al teletreball, passant per ajuts a l’I+D+i a empreses tecnològiques i del sector digital. Algunes comunitats autònomes també disposen de programes d’ajuts per aquests conceptes.

 

Bonificació i ajornament de les taxes municipals

Són molts els ajuntaments que estan facilitant la bonificació o l’ajornament del pagament d’impostos i taxes municipals, com l’Ajuntament de Barcelona, que els posposa fins al mes de juliol. Consulta la pàgina web del teu consistori.

 

Si vols conèixer quines mesures estan aplicant a d’altres països europeus per ajudar autònoms i Pimes a superar la crisi causada per l’expansió del COVID-19, pots llegir-ho en aquest article.

Si el vols saber quins són els ajuts específics per a treballadors assalariats, fes clic aquí.