Guia per superar econòmicament el confinament per a treballadors

ho

Principals drets i ajudes per als treballadors assalariats durant la crisi del coronavirus.

Si ets un treballador per compte aliè, és important que coneguis també les mesures que el govern ha dictat per aquest llarg confinament. Hi ha molts assalariats que estan patint aquesta crisi de forma contundent, ja sigui perquè les seves empreses han aturat la seva activitat i es troben abocades a sol·licitar ERTOS, o bé perquè treballen des de casa i han de sumar a la seva feina habitual tenir cura dels seus fills i assistir-los en les seves tasques escolars, o cuidar a familiars dependents o en situació de risc.

Per acotar el tema, ja que les casuístiques poden ser infinites, centrarem aquest article en totes aquelles mesures que s’han pres des de les diferents administracions per ajudar els treballadors assalariats.

 

Treball a distància

El govern espanyol ha establert el caràcter preferent del treball a distància. Són les empreses les responsables d’adoptar les mesures tècniques necessàries.

 

Adaptació de la jornada laboral

Les persones treballadores per compte aliè que acreditin la cura de la seva parella o familiars consanguinis fins al segon grau, tenen dret adaptar o reduir la seva jornada.

 

Drets dels treballadors acomiadats per un ERTO

Els treballadors que siguin temporalment acomiadats per un ERTO tenen dret a cobrar la prestació de l’atur. Les empreses que el tramitin hauran de mantenir el lloc de treball dels seus empleats durant 6 mesos.

 

Permís retribuït recuperable

S’aplica des del 30 de març al 9 d’abril de 2020 a totes aquelles empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat per teletreball i que no són considerades activitats essencials: sanitat, alimentació, premsa, serveis funeraris, etc. No el poden aplicar les empreses que hagin sol·licitat un ERTO ni es pot aplicar a treballadors que estiguin de baixa temporalment.

Durant aquest període de dues setmanes els treballadors no han de prestar els seus serveis, però seran retribuïts per l’empresa de forma habitual. Un cop finalitzat aquest període, els treballadors hauran de negociar amb l’empresa en un termini de 7 dies com recuperen aquestes hores retribuïdes i no treballades al llarg de l’any 2020.

 

Moratòria del pagament d’hipoteca

Si has reduït els teus ingressos més d’un 40%, o bé la quota de la hipoteca més les despeses dels subministres bàsics són superiors o iguals al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la teva unitat familiar, o bé la càrrega hipotecària sobre la renda familiar se t’ha multiplicat per un mínim d’1,3, tens dret a demanar una moratòria del pagament de la teva hipoteca durant el confinament. Hi ha entitats financeres que ofereixen als seus clients allargar la moratòria durant uns mesos més. El millor és que consultis el teu banc. A més, hi ha límits a la moratòria, depenent dels ingressos de la unitat familiar.

 

Rebaixes o ajornament d’impostos

Els governs de les comunitats autònomes i els ajuntaments estan posant en marxa diferents ajuts en forma de reducció o ajornament de taxes. La Generalitat, per exemple, ha reduït en un 50% el cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig, mentre que l’Ajuntament de Barcelona ha ajornat el pagament dels seus impostos fins al mes de juliol. Consulta la pàgina web del teu consistori.

 

Si us interessa conèixer els ajuts econòmics per a autònoms i Pimes podeu consultar aquest article.