Un «Pacte pel Disseny» necessari per contribuir a la transformació d’Espanya

ho

L’objectiu és contribuir a la construcció d’una «Estratègia Nacional de Disseny» que aconsegueixi que el disseny jugui un paper estratègic en la transformació de país.

Davant la greu crisi econòmica actual, sis organitzacions del sector del disseny espanyol impulsen un «Pacte pel Disseny» per atorgar a aquesta disciplina un paper estratègic en la transformació econòmica, social i mediambiental de país. Els impulsors: FAD, Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), Barcelona Centre de Disseny (BCD), Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) i València Capital Mundial del Disseny 2022.

L’objectiu d’aquest pacte és contribuir a la construcció d’una «Estratègia Nacional de Disseny» que aconsegueixi que el disseny, com a eina d’innovació i competitivitat i com a imatge internacional d’Espanya, jugui de veritat un paper estratègic en la transformació a la qual s’enfronta el país. Una estratègia que incrementi l’impacte del disseny en els àmbits econòmic, formatiu, el sector públic i la societat en general. També que articuli la col·laboració entre els sectors creatius i el teixit empresarial i que es doti d’una estructura organitzativa que vertebri l’ecosistema nacional del disseny, que sigui interlocutora i assessora de totes les administracions públiques i que sigui sostenible, amb independència de conjuntures polítiques.

L’impuls d’aquest pacte va néixer de la unió de sis entitats que, en el context de confinament i crisi sanitària en el qual es trobava Espanya fa un any, van decidir sumar forces i crear un grup de treball anomenat «La Multilateral del Disseny» per posar-se a el servei de la recuperació. La implementació de la «Proposició no de Llei per al desenvolupament d’una Estratègia Nacional de Disseny», que el 2018 va concitar el consens de tots els grups polítics, havia quedat pendent i s’evidenciava, en aquestes circumstàncies, com més necessària i urgent que mai.

 

Sessió parlamentaria «Proposició no de Llei per al desenvolupament d'una Estratègia Nacional de Disseny» el 2018
Sessió parlamentària «Proposició no de Llei per al desenvolupament d’una Estratègia Nacional de Disseny» el 2018

 

«La Multilateral del Disseny» ha mantingut nombroses sessions de treball amb diverses institucions nacionals, cartes enviades a Presidència de Govern i reunions mantingudes amb ministeris, grups polítics i agents privats. I ara ha decidit donar un primer pas presentant un «Pacte pel Disseny» que serveixi per recaptar el major nombre possible d’adhesions de persones i entitats afectades pel disseny: professionals i empreses que ofereixen serveis de disseny o que els utilitzen de manera estratègica, associacions i col·legis professionals, clústers i associacions empresarials, plataformes tecnològiques, centres tecnològics i de recerca, universitats i escoles, agències i entitats de promoció, tant públiques com privades.

A més dels impulsors, s’han adherit ja al «Pacte pel Disseny» 72 entitats, entre elles les associacions de professionals del disseny – ADCV, AGA, Cuenca Diseño, DAG, DIMAD, DIEX, DIP, DIS, EIDE, La Exprimidora, ADA, ADIA, ADP, ADPRO, DICA, DIDA y DIGA-, el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, la Confederació d’escoles d’Arts Plàstiques i disseny (CEA) i més de trenta escoles, així com 52 empreses del sector.

S’obre ara a la recollida de nous signants, també a títol personal, a través de www.pactoporeldiseno.es. Els que s’adhereixin a aquest «Pacte pel Disseny» contribuiran, des dels seus respectius àmbits, a posar el disseny al servei de la recuperació econòmica, social i mediambiental d’Espanya ja que aquest es consolidi, de manera definitiva, com la potent eina transversal de innovació i transformació que és.

El disseny avui, en l’àmbit global, és una eina clau per a l’avenç de les institucions, corporacions, empreses i, en conjunt, de la cultura i la societat d’un país. Té la capacitat de crear, innovar i aportar solucions transversals, sostenibles, socials i d’alt impacte econòmic. Unes solucions alineades amb el «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència» del Govern d’Espanya i amb el pla de recuperació per a Europa «NextGenerationEU» i la iniciativa «New European Bauhaus» promogudes per la Comissió Europea.

Suma-t’hi!