Frugal design i
autoproducció

El procés de reduir la complexitat i el cost dels béns o serveis, mantenint les seves qualitats, és el que s’anomena frugal design. La idea és que això permeti fer-los més accessibles i permetin millorar la vida de les persones aportant un major equilibri amb l’entorn. L’autoproducció sovint també està associada a contextos de gent amb pocs recursos que han de satisfer les seves necessitats amb creativitat i de forma alternativa al mercat.

Sovint aquestes pràctiques es relacionen amb els països mal anomenats «en vies de desenvolupament», però una mirada atenta al tema pot ajudar a discutir com es produeixen aquests processos, fins a quin punt fan al·lusió a altres realitats diferents de la nostra o fins a quin punt podem incorporar molts dels seus guanys.

És per això que en aquesta sessió proposem la presentació i el diàleg entre dues iniciatives allunyades geogràficament i culturalment com són Inteligencias Colectivas i Wecyclers.

04/06

Mazda Space. 19h (C/ Comerç 60)


Inteligencias Colectivas


Cada lloc del món té el seu propi ventall de tècniques i tàctiques constructives. La coexistència de diversos calats d’industrialització i desenvolupament econòmic permet que les velles tècniques artesanals subsisteixin barrejant-se i originant productes i serveis semiindustrials, amb la qual cosa mantenen així la seva vigència. D’aquesta manera, les solucions sense planificació arquitectònica o urbana transcendeixen i generen una gran varietat de procediments sobre els quals existeix una saviesa popular heretada, però corregida i combinada amb un alt grau d’improvisació i imaginació en termes de reprogramació de materials i generació de tècniques inèdites.

InteligenciasColectivas.org s’inspira en aquest fenomen per crear un punt de trobada, una base de dades lliure i un registre de detalls constructius col·lectius. Aquests detalls es dibuixen amb la finalitat d’obrir la caixa negra i legitimar-los, la qual cosa permet l’evolució del disseny a través de prototips generats en tallers horitzontals amb els agents locals i hibridar el saber tradicional amb el coneixement científic.

Juanito Jones
networker a Plataforma Zoohaus

www.inteligenciascolectivas.org
@int_colectivas

Wecyclers


Wecyclers és una empresa nigeriana que promou el reciclatge de residus a Lagos mitjançant un sistema sostenible que premia els usuaris més "recicladors". Mitjançant unes bicicletes dissenyades i autoproduïdes localment -les wecycles-, joves locals recullen els residus a domicili i recompensen amb punts als usuaris segons el volum i la qualitat aportada. Aquests punts poden ser bescanviats per diferents productes gràcies a aliances amb empreses col·laboradores.

Carlos Bajo Erro
Periodista freelance especialitzat en l'ús de TICs per a la transformació social a Àfrica i autor del blog Actua y comunica

@cbajo

Blanca Callén
Investigadora del grup GREDITS (BAU), codirectora del Màster en Investigació i Experimentació en Disseny de BAU, membre de Recyhub i de la xarxa internacional Mend*rs

@blancallen

Wecyclers
www.wecyclers.com
@realwecyclers

Presenta i condueix: Curro Claret.
Programa comissariat pel FAD en el marc del projecte FAD. Xarxes d’Opinió · www.xarxesopinio.fad.cat

Organitzat per:

Amb el suport de:

Institucions col·laboradores:

Empreses col·laboradores:

Promotors oficials del FAD:

Socis protectors del FAD:

Àngels del FAD: