Disseny col·laboratiu i
democràcia

Sovint, en la permanència i l’immobilisme hi té un paper destacat la impossibilitat real de la ciutadania per opinar, per qüestionar i, en definitiva, per gestionar el canvi. Reconèixer el dret de participació dels ciutadans i ciutadanes és, doncs, el mecanisme més eficaç per generar transformació social.

Actualment, cada vegada més dissenyadors prenen consciència de la necessitat de consultar i tenir en compte el punt de vista de l’usuari final o d’experts en altres disciplines, i deixen que aquestes visions transformin i millorin el propi disseny. La democràcia s’ha obert camí en l’activitat de dissenyar, però encara podem constatar un altre gran pas quan veiem que a vegades el mateix disseny ha possibilitat aquesta democracia en crear mecanismes i estratègies que possibiliten la participació ciutadana.

En aquesta sessió proposem una presentació i un diàleg entre dos projectes: la construcció del pati de l’escola La Pau, a càrrec de Raons Públiques, i les solucions per a la comunitat, de Frugal Digital. Dos exemples de com la democràcia es posa al servei del disseny i com el disseny es posa al servei de la democràcia.

02/07

Mazda Space. 19h (C/ Comerç 60)


Frugal Digital. Solucions
per a la comunitat


Frugal Digital és un grup d’investigació que se centra en la cerca de mètodes i pràctiques que permeten crear solucions digitals low cost, apropiades sobretot per a les economies anomenades «en vies de desenvolupament». Detectant contextos en els quals intervenir i desenvolupant eines innovadores, aquest grup de recerca aporta inspiració a tot el món.

Frugal Digital ha desenvolupat projectes que permeten la participació social i l’apoderament de la comunitat. Aquestes solucions ens aproximen a la democratització de la societat d’una manera econòmica i adaptable, utilitzant els recursos disponibles en cada context per crear un coneixement comunitari valuós i compartit.

Vinay Venkatraman
responsable de Frugal Digital
www.vinayvenkatraman.com
@vinaycph
www.frugaldigital.org

Fem comunitat transformant
el pati de l'escola


El curs 2009-2010, l’escola La Pau tenia concedida una reforma integral que no es va poder dur a terme a causa de la situació econòmica.

Aquest fet va motivar l’elaboració d’un diagnòstic de necessitats, fet pels infants de l’escola, i la petició de col·laboració en el projecte a Raons Públiques i el Pla d’Energia Participatiu (PEP). Així s’inicia el projecte, amb la formació d’un grup motor que farà possible la millora del centre educatiu.

Durant el curs 2011-2013 ja es van realitzar algunes de les propostes de millora del pati, com ara la construcció d’un tobogan i d’un sorral, un mural, activitats festives per aconseguir recursos i activitats de difusió del projecte educatiu al barri. Encara queden molts reptes, com la millora del terra del pati, un hort, un menjador escolar, una font amb una infraestructura adequada i la millora de l’espai públic (la plaça) com a espai d’acollida de les famílies i els infants de l’escola.

El projecte destaca perquè s’ha fet de manera participativa, vinculant la comunitat educativa i oferint aprenentatge en l’acció alhora que es va habilitant l’espai.

El foment d’aquests valors en un espai educatiu com és l’escola porta a pensar en un altre model de ciutat, on les persones tinguin coneixement del seu entorn, aprenguin i es puguin implicar en el projecte.

Montse Pedret
educadora social, antropòloga i membre de Raons Públiques

Lucia Zandigiacomi
arquitecta i membre de Raons Públiques

www.raonspubliques.org
@raonspubliques

Presenta i condueix: Xavier Bas.
Programa comissariat pel FAD en el marc del projecte FAD. Xarxes d’Opinió · www.xarxesopinio.fad.cat

Organitzat per:

Amb el suport de:

Institucions col·laboradores:

Empreses col·laboradores:

Promotors oficials del FAD:

Socis protectors del FAD:

Àngels del FAD: